Nieuw bericht

Dinsdagochtend 13 maart 2018 was het Educatieve Scholenproject Matthäus Passion Schiedam. Van 4 basisscholen bezochten 180 leerlingen de les over lijden en sterven van Jezus in de Grote- of Sint Janskerk in Schiedam. Bas van Houte, dirigent van het Schiedams Bachkoor vertelde over het passieverhaal, liet de verschillende stemsoorten horen, apart en samen zingend, dirigeerde eenzelfde koraal langzaam, snel, hard en zacht. Liet dit ook een leerling doen, soms tot grote hilariteit van de overige leerlingen. Klaartje van Veldhoven zong een deel van een aria: ‘Blute nur, du liebes Herz’. De moeder van Judas zingt over haar kind, hoe erg het is dat jouw eigen kind, dat je hebt opgevoed, geworden is als een slang. En toen Klaartje ‘Slange’ zong hoorde je het kronkelende van de slang in de muziek terugkomen en ze maakte er met haar hand een kronkelende beweging bij. Het was een indrukwekkende, bijzondere ochtend vol muziek, uitwisseling, passie en verbinding.

 

 

 

 

DE GEHEIMEN VAN DE MATTHAUS PASSION
Het is net als een schilderij, pas als je er uitleg bij krijgt, ga je de dingen anders zien en begrijpen. Op dinsdag 13 maart 2018 luister je naar een boeiende lezing over de Matthäus Passion.

Verstopt achter de noten
Bach gebruikt in de verklanking van het lijdensverhaal de hoofdstukken 25 en 26 van het Matthäus evangelie en de vertaling van Luther. Bij Bach smelten woord en toon ineen. Een kleine 100 jaar geleden is men er achter gekomen dat Bach heel veel verstopt achter de noten. Daarvan wordt een stuk zichtbaar en hoorbaar tijdens deze lezing.

Tickets via het Informatiepunt S’dam
Bestel hier direct je tickets online.

Waar: Westvest90 kerk, Westvest 90  3111 BZ Schiedam
Wanneer: Dinsdag 13 maart 2018 om 20:00 uur.

De lezing wordt gegeven door de heer Aad van der Hoeven, koordirigent en organist. Aad van der Hoeven, heeft orgel, koordirectie en kerkmuziek gestudeerd aan het Rotterdams Conservatorium.

Inner Wheel Schiedam
De avond wordt georganiseerd door Inner Wheel Schiedam en de gehele opbrengst gaat naar TeamUp. Een samenwerking tussen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland om gevluchte kinderen in Nederland te helpen.

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvacatures

Op 11 oktober  2017 is Arie Kuijvenhoven afgetreden als bestuurslid/voorzitter. Wij danken hem voor zijn inzet van meer dan vijf jaar.

Door het overlijden van Cees Koogje zijn er dus twee bestuursvacatures ontstaan. Mocht u interesse hebben in, of informatie willen hebben over een bestuursvacature, kunt u contact opnemen met onze secretaris, Netty van Megen. Mail haar via het contactformulier.

Het spreekt vanzelf dat de overige vier bestuursleden verder zullen gaan met de organisatie van de uitvoering van de MP in 2018. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de uitvoering evenals vorige jaren een succes wordt.

 

 

 

 

Onze Cees Koogje is op 20 september 2017 in alle rust overleden. Cees was vanaf de oprichting van de Stichting Matthäus Passion Schiedam een gewaardeerd bestuurslid. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij al die jaren voor de stichting heeft betekend.

De afscheidsdienst vond plaats op woensdag 27 september om 14.30 uur in de Grote Kerk in Schiedam. Het Schiedams Bachkoor heeft in de dienst het koraal ‘Wenn ich einmal soll scheiden’  en ‘het slotkoor’ uit Bachs Matthaus Passion gezongen. Met dank aan Arjan Leistra en Bas van Houte die de orgelbegeleiding en de muzikale leiding op zich namen.
Wij leven mee met zijn man Ruud en de overige nabestaanden.

http://schiedam24.nl/nieuws/nieuws/ceeskoogjemaaktezijnbijnaammistergrotekerkmeerdanwaar/6773Schiedam