ANBI

ANBI-status

 De Stichting Matthäus Passion Schiedam is door de inspecteur der Belastingen aangemerkt als culturele ANBI. Dat heeft de volgende voordelen: Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel; het recht op extra giftenaftrek. Een particuliere schenker mag 1,25 maal het bedrag van de giften aftrekken in de aangifte Inkomstenbelasting. Er geldt wel een drempel.

Als de giften notarieel of bij schriftelijke overeenkomst met de Stichting Matthäus Passion Schiedam worden vastgelegd voor minimaal vijf jaar (dus met een ‘periodieke overeenkomst’), zijn de giften volledig aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Er geldt in dit geval dus geen drempel.

Een formulier voor het aangaan van een periodieke overeenkomst is verkrijgbaar bij de penningmeester van de Stichting Matthäus Passion Schiedam.

Handelsregister: 41135352
RSIN 804906737