ANBI

ANBI-status

De Stichting Matthäus Passion Schiedam is door de inspecteur der Belastingen aangemerkt als culturele ANBI. Dat betekent dat uw vriendenbijdrage – na aftrek van de prijs van de toegangskaart – voor 125% meetelt als aftrekbare gift. Een gift waar geen tegenprestatie tegenover staat, telt volledig mee voor 125%. De precieze voorwaarden waaraan aftrekbare giften moeten voldoen, kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Handelsregister: 41135352
RSIN 804906737

Het bestuur van de Stichting Matthäus Passion Schiedam bestaat uit vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden geen beloning ontvangen.

Mevrouw A.J.M. van Megen (secretaris)
Mevrouw L.M.J. Verhoef-Verbove (koorsecretaris en penningmeester)
Mevrouw M.W. Postma (public relations)
De heer W. Verkerke (algemene zaken)

Contactgegevens:
Stichting Matthäus Passion Schiedam
t.a.v. A.J.M. van Megen, secretaris
Westvest 60 3111 BW Schiedam
Mail haar via contactformulier

Bankrekening: NL64 INGB 0005 9821 19 t.n.v. penningmeester Stichting Matthäus Passion Schiedam
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Handelsregister: 41135352
RSIN 804906737