ANBI

ANBI-status

De Stichting Matthäus Passion Schiedam is door de inspecteur der Belastingen aangemerkt als culturele ANBI. Dat betekent dat uw vriendenbijdrage – na aftrek van de prijs van de toegangskaart – voor 125% meetelt als aftrekbare gift. Een gift waar geen tegenprestatie tegenover staat, telt volledig mee voor 125%. De precieze voorwaarden waaraan aftrekbare giften moeten voldoen, kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Handelsregister: 41135352
RSIN 804906737

Het bestuur van de Stichting Matthäus Passion Schiedam bestaat uit vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden geen beloning ontvangen.

Vacature (voorzitter)
Mevrouw A.J.M. van Megen (secretaris)
Mevrouw L.M.J. Verhoef-Verbove (koorsecretaris)
De heer L. van Poppel (penningmeester) en de leden
Mevrouw M.W. Postma (public relations)
Vacature (algemene zaken)

Contactgegevens:
Stichting Matthäus Passion Schiedam
t.a.v. A.J.M. van Megen, secretaris
Westvest 60 3111 BW Schiedam
Mail haar via contactformulier

Bankrekening: NL64 INGB 0005 9821 19 t.n.v. penningmeester Stichting Matthäus Passion Schiedam
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Handelsregister: 41135352
RSIN 804906737