Bestuur

Het bestuur van de Stichting Matthäus Passion Schiedam bestaat uit vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden geen beloning ontvangen. Het bestuur bestaat uit:

De heer W. Verkerke (Voorzitter)
Mevrouw A. Zuiderent (Secretaris)
De heer A. Schellevis (Penningmeester)
Vacature (algemene zaken)

Contactgegevens:

Stichting Matthäus Passion Schiedam
t.a.v. Mevrouw A.B. Zuiderent
Heemraadssingel 81
3022 CA Rotterdam

Bankrekening: NL64 INGB 0005 9821 19 t.n.v. penningmeester Stichting Matthäus Passion Schiedam

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Handelsregister: 41135352
RSIN 804906737

Contactpagina

Privacyverklaring

Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023