Bestuur

Bestuurswijziging per 7 december 2020

De heer L. F. van Poppel  heeft  om hem moverende redenen zijn functie als penningmeester neergelegd. Deze functie wordt voorlopig waargenomen door mevrouw L.M.J. Verhoef-Verbove. Er is behoefte aan uitbreiding van het bestuur. 

De heer W. Verkerke is benaderd. Voorlopig gaat hij ‘meelopen’ met het huidige bestuur, zodat hij feeling krijgt met de bestuurstaken. Naderhand worden de functies opnieuw verdeeld. 

Het bestuur van de Stichting Matthäus Passion Schiedam bestaat uit vrijwilligers, die voor hun werkzaamheden geen beloning ontvangen.

Mevrouw A.J.M. van Megen (secretaris)
Mevrouw L.M.J. Verhoef-Verbove (koorsecretaris en ai penningmeester)
en 
Mevrouw M.W. Postma (public relations)

Contactgegevens:
Stichting Matthäus Passion Schiedam
t.a.v. A.J.M. van Megen, secretaris, mail via het contactformulier
Westvest 60
3111 BW Schiedam

Bankrekening: NL64 INGB 0005 9821 19 t.n.v. penningmeester Stichting Matthäus Passion Schiedam
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Handelsregister: 41135352
RSIN 804906737

Privacyverklaring