Brief koorleden restitutie

12 november 2020

Beste koorleden Matthäus Passion Schiedam 2020,

U hebt begin dit jaar een koorbijdrage van € 80,- overgemaakt naar de penningmeester van de Stichting Matthäus Passion voor deelname aan de repetities en uitvoering van de MP in de Grote Kerk van Schiedam op 1 april 2020. Hiervoor hebt u twee gratis toegangskaarten voor de uitvoering ontvangen. Helaas hebben we de repetities na drie zaterdagen moeten afbreken vanwege de ernstige corona-uitbraak. Gelukkig hebben we vanwege het jubileum nog wel een masterclass gehad op 6 maart en kunnen genieten van een heerlijke lunch op 7 maart.

Op 28 maart hebt u bericht van ons gekregen over de annulering, met de mededeling dat koorleden die zich voor 2021 zouden aanmelden, slechts de helft van de koorbijdrage behoefden te betalen. Tevens vermeldden wij dat de verkochte of verstrekte toegangskaarten het geldige toegangsbewijs zouden vormen voor onze uitvoering op 24 maart 2021.

Echter, in maart hebben we niet vermoed dat de pandemie zulke ernstige vormen zou aannemen. Op dit moment bevinden wij ons nog midden in de crisis, en hoe het er in maart 2021 zal uitzien is nog onduidelijk. Eén ding is wel duidelijk: een uitvoering met zo’n 500 man publiek zal niet mogelijk zijn. Op dit moment onderzoeken wij nieuwe mogelijkheden, met geen of minder publiek. Niet alle kaarthouders van de MP van 2020 zullen dus van hun kaart gebruik kunnen maken. Daarom zijn wij genoodzaakt tot restitutie van de uitgegeven toegangskaarten MP 2020 over te gaan. De door u betaalde koorbijdrage kunt u dus in de vorm van een kaartrestitutie geheel of gedeeltelijk gecompenseerd krijgen.

Hierbij informeren wij u over de volgende mogelijkheden:

  1. Het is mogelijk om uw gekochte of verkregen kaart in te zetten als een donatie aan de Stichting Matthäus Passion Schiedam. Hiermee helpt u ons in deze moeilijke tijd en ondersteunt u de muzikale toekomst van de Matthäus Passion Schiedam.
  2. Het is ook mogelijk om een deel van het bestede bedrag te doneren en een deel om te zetten in restitutie. U hebt immers met drie van de geplande zes repetities kunnen mee-oefenen.
  3. Wanneer u niet kiest voor mogelijkheid 1 of 2 kunt u om restitutie van het bedrag vragen.

U kunt uw keuze aangeven op bijgaand formulier. Wilt u dit formulier vóór 1 december 2020 per e-mail of post opsturen naar de koorsecretaris, Wiesje Verhoef-Verbove. Zie contactformulier. 

Om op de hoogte te blijven van informatie rondom de MP verwijzen u naar onze website www.matthauspassionschiedam.nl.

Namens het bestuur van Stichting Matthäus Passion Schiedam
Wiesje Verhoef-Verbove
Koorsecretaris