Matthäus Passion Schiedam

De Stichting Matthäus Passion Schiedam organiseert meer dan 25 jaar een uitvoering van de Matthäus Passion in de Grote- of Sint Janskerk. Deze traditie is sterk verankerd in de Schiedamse samenleving. Een wijdvertakt netwerk van zangers, musici, ondernemers en bezoekers borgt dit jaarlijks muzikaal hoogtepunt, dat ook bezoekers van buiten Schiedam naar de stad trekt.

Wilt u nalezen hoe onze uitvoering is ingebed in de Schiedamse samenleving? Klik dan op  Maatschappelijke inbedding. Wilt u onze jaarverslagen inzien? Klik dan op Jaarverslagen 2022

De Matthäus Passion, het monumentale opus van J.S. Bach, wordt in Nederland rond de paasdagen op talrijke plaatsen uitgevoerd. De Schiedamse Matthäus Passion staat stevig verankerd in deze diepgewortelde Nederlandse traditie en geniet daarbij ook regionale bekendheid. De Schiedamse Matthäus Passion is uitgegroeid tot een van de jaarlijkse muzikale hoogtepunten van de stad. De uitvoering in de Grote- of Sint Janskerk, die onder leiding staat van dirigent Bas van Houte, maakt elk jaar gebruik van een keur aan solisten, een professioneel orkest en het Schiedams Bachkoor. Dit is een projectkoor van 2 x 34 zangers, dat elk jaar opnieuw wordt samengesteld uit een pool van ervaren koorzangers uit de regio. Zij moeten elk jaar auditeren voor een plekje in het koor. Wij werken daarnaast samen met een jeugdkoor van meisjes en jongens uit de regio, het Schiedams Bachjeugdkoor. Zij verzorgen de karakteristieke in ripieno-partijen en zingen ook mee in enkele koralen.

Twee uitvoeringen in de stad

Onze uitvoeringen in de Grote- of Sint Janskerk te Schiedam zijn met jaarlijks zo’n 500 bezoekers altijd zeer goed bezocht. In 2023 staat de uitvoering gepland op woensdag 29 maart. Wij verzorgen daarnaast ook een speciale tweede uitvoering, ’s-middags op Stille Zaterdag. In 2023 zal deze plaatsvinden op 8 april. Deze ‘Kleine Matthäus’ is een verkorte versie zonder orkest, waarbij de partij van evangelist wordt vervangen door een in het Nederlands gesproken evangelietekst.
Onze uitvoeringen worden mogelijk gemaakt door steun vanuit regionale fondsen, kaartverkoop en vriendenbijdragen. Ondernemers uit de regio plaatsen advertenties in ons aantrekkelijk vormgegeven programmaboekje. De Stichting Matthäus Passion Schiedam is een culturele ANBI.

Scholenproject

Om het gedachtegoed van de Nederlandse traditie van het uitvoeren van de Matthäus Passion lokaal te verankeren in de stad, organiseren wij jaarlijks ons Scholenproject met enkele Schiedamse basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8.
De leerlingen komen hiervoor op een reguliere schoolochtend naar de Grote Kerk om kennis te maken met de muziek van Bachs Matthäus Passion. Er worden enkele koorfragmenten en een aria uit de Matthäus ten gehore gebracht, er wordt wat over de muziek verteld en er wordt kort op de achtergronden en context ingegaan. Tenslotte mogen leerlingen zelf ook dirigeren, wat steevast tot veel hilariteit leidt. De kinderen krijgen na afloop een aardigheidje als herinnering aan deze ochtend. Wij zien het Scholenproject als een invulling van onze maatschappelijke betrokkenheid.

Vriendenkring

De Stichting Matthäus Passion Schiedam kent een kring van Vrienden, die ons financieel steunen en zo bijdragen aan de continuïteit van onze traditie, het uitvoeren van een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de Matthäus Passion in Schiedam. Onze Vrienden worden regelmatig door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van wederwaardigheden rond onze uitvoering. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden proberen wij jaarlijks voor de Vriendenkring een speciale avond te organiseren, waarin aspecten van de Matthäus Passion worden toegelicht en uitgediept in de vorm van een mini-concert en toelichting door de aan onze uitvoering verbonden solisten.

Masterclass

In ons kwaliteitsbeleid past het organiseren van een masterclass voor de zangers van het Schiedams Bachkoor. Onder leiding van een van de solisten mogen koorleden een solo uit de Matthäus voorzingen en krijgen ze aanwijzingen om hun prestatie te verbeteren. Door het organiseren van deze masterclass willen wij getalenteerde zangers naar het Schiedams Bachkoor lokken. De Masterclass geeft ook een stuk verdieping van de beleving aan onze koorzangers en versterkt tevens de band tussen dirigent, koor en solist.

Samenwerking

Het bestuur van de stichting rekent zowel het in stand houden van de traditie als de inbedding van onze uitvoering in de lokale samenleving tot haar hoofdtaken. Wij zijn daarom ook voortdurend op zoek naar het leggen van mogelijke nieuwe verbindingen.