Matthäus Passion 2020

Bericht van 28 maart 2020

Uitvoering Matthäus Passion 2020 definitief afgelast.

Het bestuur van de Stichting Matthäus Passion Schiedam laat hierbij weten dat de uitvoering van de Matthäus Passion in 2020 definitief geen doorgang kan vinden. Van overheidswege zijn scherpe, beperkende maatregelen genomen die nu tot 1 juni gelden. Voor ons betekent dit dat een uitgestelde uitvoering ook in juni 2020 niet haalbaar en zelfs onverantwoordelijk is. Wij vinden het zeer spijtig, mede omdat het onze jubileumuitvoering geweest zou zijn.

Inmiddels hebben we een nieuwe datum vastgesteld en dat is 24 maart 2021. Wij hebben nagenoeg dezelfde solisten, orkest en overige betrokkenen vastgelegd voor deze nieuwe datum.

De kaart(en) die u nu in bezit hebt, zal/zullen zonder enige bijbetaling uw geldige toegangsbewijs vormen voor onze uitvoering op 24 maart 2021. Vanwege de al gemaakte kosten, is het niet mogelijk om de door u gekochte kaarten terug te nemen.

De uitnodiging om u als aspirant-koorzanger aan te melden kunnen geïnteresseerden in de herfst van dit jaar verwachten. De gebruikelijke procedure blijft gehandhaafd: alle aspirant zangers/zangeressen doen aan het begin van de repetitieperiode een stem- en partijkennistest, daarna volgen zes repetities met tot slot de generale repetitie en de uitvoering.

Koorleden die in 2020 de koorbijdrage van 80 euro hebben betaald en zich weer als aspirant koorlid aanmelden, behoeven voor 2021 slechts de helft van de koorbijdrage te betalen. Zij krijgen dan één nieuwe koorkaart.

Het bestuur heeft per mail alle koorleden, medewerkenden, fondsen en adverteerders ingelicht. Wij willen echter met nadruk vragen om dit door te geven aan de mensen in uw netwerk.

 
 

Op 1 april 2020 wordt in de Grote- of Sint Janskerk te Schiedam voor de 25e keer de Matthäus Passion uitgevoerd. Het Schiedams Bachkoor is in februari gestart met de repetities onder begeleiding van dirigent Bas van Houte.

Meewerkenden aan de Matthäus Passion op 1 april 2020 in de Grote- of Sint Janskerk zijn:

De solisten:

Klaartje van Veldhoven, sopraan
Marie Anne Jacobs, alt
Erik Slik , tenor (evangelist)
Stephan Adriaens, tenor (aria’s)
Bert van de Wetering, bas/bariton (Christus)
Johan Vermeer, bas (aria’s)

De koren:
Schiedams Bachkoor
Schiedams BachJeugdkoor

En verder:
Arjen Leistra, orgel
Ivanka Neeleman, viola da gamba
Holland Symfonie Orkest
Bas van Houte, algehele muzikale leiding

De kaartverkoop online staat op 1 februari 2020 via de link: https://www.matthauspassionschiedam.nl/kaartverkoop/

Een kaart kost via de voorverkoop € 35,00. Via de deurverkoop kosten kaarten € 40,00 per stuk.

De voorverkoopadressen zijn: 

Het Schiedams Boekhuis – Hoogstraat 106 –  te Schiedam

Boekhandel The Readshop –  van Hogendorplaan 922 te Vlaardingen

VVV-Schiedam, Lange Kerkstraat 39 te Schiedam

Post Scriptum  –  Hof van Spaland 31 te Schiedam

Chris Borgdorff Assurantiekantoor – Rodenburgstraat 19-21 te Rotterdam

Mastersound – Noordvliet 29 te Maassluis

Men kan ook Vriend van de Matthäus Passion worden. Vrienden krijgen een gereserveerde plaats in het middenschip van de kerk. Opgeven bij Louis van Poppel: 06 – 53 90 08 39

Het scholenproject wordt op 24 maart 2020 uitgevoerd. Er zijn vier scholen die meedoen met  190 kinderen die komen luisteren. Bas van Houte voert hen mee met het muzikale lijdensverhaal. De kinderen zullen luisteren naar een aria, waarin Klaartje van Veldhoven vertelt hoe Bach de slang uitbeeldt door verschillende toonhoogten. Het Bachkoor zal laten horen wat het verschil is tussen sopranen, alten, tenoren en bassen. De kinderen mogen  vragen stellen en ook even dirigeren. We hopen op  een inspirerende ochtend.

Matthäus Passion 2017 – Schiedam