Restitutieformulier MP 2020

STICHTING MATTHÄUS PASSION SCHIEDAM   www.matthauspassionschiedam.nl

 RESTITUTIEFORMULIER MATTHÄUS PASSION 2020

 

Naam  
Adres en tel.nr.  
E-mailadres  
Rekeningnummer  
Keuze s.v.p. aankruisen 1  Geen restitutie: donatie aan Stichting MP Schiedam

2  Restitutie van € ……….. per kaart

3  Restitutie van € 35,- per kaart

Aantal kaarten  
Kaartnummer(s)

(zonder kaartnummer(s) kunnen wij niet restitueren)

 

Dit formulier s.v.p. per e-mail of post sturen naar:

Wiesje Verhoef-Verbove
Plein 1940 22
3135 PR  Vlaardingen

E-mail: zie contactformulier