Steun ons!

Vrienden van de Schiedamse Matthäus Passion

Onze vrienden steunen de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion in de prachtige Grote of Sint Janskerk van Schiedam.  Dit jaarlijkse culturele hoogtepunt van de stad vereist elk jaar een grote financiële inspanning van onze stichting.  Wij willen geen concessies doen aan de kwaliteit. Om de toegangsprijs op een aanvaardbaar niveau te houden, is de steun van vrienden daarom belangrijk.

U kunt ons helpen om een mooie traditie in stand te houden door vriend te worden van de Schiedamse Matthäus Passion. Voor een bedrag van minimaal
€ 70,- per jaar bent u vriend.

Een vriend :

  • helpt mee om een culturele traditie in stand te houden;
  • is verzekerd van een mooie plaats in de kerk;
  • ontvangt regelmatig aanvullende informatie;
  • mag deelnemen aan extra activiteiten voor vrienden.

Wilt u ook vriend worden? Klik dan op het aanmeldingsformulier en stuur het ingevuld naar de secretaris, of per mail naar matthausschiedam [at] gmail.com. 

ANBI-status

 De Stichting Matthäus Passion Schiedam is door de inspecteur der Belastingen aangemerkt als culturele ANBI. Dat heeft de volgende voordelen: Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel; het recht op extra giftenaftrek. Een particuliere schenker mag 1,25 maal het bedrag van de giften aftrekken in de aangifte Inkomstenbelasting. Er geldt wel een drempel.

Als de giften notarieel of bij schriftelijke overeenkomst met de Stichting Matthäus Passion Schiedam worden vastgelegd voor minimaal vijf jaar (dus met een ‘periodieke overeenkomst’), zijn de giften volledig aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Er geldt in dit geval dus geen drempel.

Een formulier voor het aangaan van een periodieke overeenkomst is verkrijgbaar bij de penningmeester van de Stichting Matthäus Passion Schiedam.

Handelsregister: 41135352
RSIN 804906737